สำนักงานข่าวไทย กับการเปลี่ยนทางด้านอิสรภาพ

สมาคมผู้สื่อข่าวได้มีการถ้อยแถลงวันเสรีภาพสื่อ ได้มีการยกเลิกคำสั่งในการระเมิดสิทธิทางด้านเสรีภาพ หลังจากเสรีภาพีการถดถอยลดลง ทางด้านสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการร่วมกับสมาคมทางด้านวิทยุ พร้อมกับทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มีการถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ไว้ว่า สำนักงานข่าว สภาวการณ์สื่อมวลชนของไทยนับได้ว่าตั้งแต่การเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการระบุมาตรา 4 ทางรัฐธรรมนูญ ให้มีการควบคุมพร้อมกับคุ้มครองสิทธิ ทางด้านอิสรภาพของประชาชน ให้อยู่ในระบบประชาธิปไตย

 

นับได้ว่าสมาคมนักข่าวไทยนี้ มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อได้มีผู้สื่อข่าวเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการจัดระบบต่าง ๆ กันเกิดขึ้นตามมาเป็นอย่างมากมาย โดยที่ทางรัฐบาลยังมีการออกอำนาจสิทธิประชาชน สำนักงานข่าว ได้เข้ามีการควบคุมการทำหน้าที่ในการสื่อมวลชลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกสื่อมวลชนไปทำการปรับทัศนคติ หรือเรียกทำการประชุมเป็นตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนทางคสช.ได้อย่างเข้มงวดก็ว่าได้ หากถ้ามีการละเมิดก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย จะมีผลให้สภาวการณ์ทางด้านเสรีภาพในสื่อมีการถดถอยลงได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดการสะท้อนกับองค์กรของผู้สื่อข่าวแบบไร้พรมแดน ในขณะมีการปฏิรูปของสื่อมวลชน ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในเมืองไทยในทุก ๆ ด้าน

 

สำนักงานข่าว เพราะเช่นนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่ชาวไทยต้องการจะรู้กันเป็นอย่างมาก เมื่อค้นเจอว่าข่าวที่ผู้สื่อข่าวทุกคนเผยแพร่ออกมานั้นล้วนแล้วเป็นข่าวที่น่าสนใจ จนทำให้กลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมาก

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.