ทัศนคติของคนไทยที่แปรเปลี่ยนพร้อมทั้งนำเสนอผ่านข่าวการเมืองในขณะนี้

ถ้าหากจะให้อ้างอิงถึงข่าวการเมืองภายในเมื่อก่อนที่ผ่านมา เราทุกท่านหรือแม้กระทั่งชาวไทยทุกคนก็รับทราบและรับรู้กันดีอยู่แล้วว่า การสูญเสียความสามัคคี การแตกแยกอย่างที่มีรอยร้าว กับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่อาจจะปรองดองกันได้เหมือนครั้งโบราณกาล แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เหตุการณ์ที่ดูดียิ่งขึ้น ก็เป็นเหตุให้ประเทศไทยมีสภาพที่มั่นคงด้วยระดับการแก้ไขที่ไม่อยู่นิ่งนั่นเอง

 
ในทุก ๆ ช่วงเวลา คนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนทางด้านทัศนคติของรัฐบาลชุดใหม่ และนี่ก็คือเหตุการณ์ทางด้านการเมืองที่ดูสงบ และดูมีความเรียบร้อย ถึงแม้ทุกอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างจะยังคงไม่เข้าที่ หรือมีลักษณะที่ลงตัวตามแบบอย่างที่ทุกคนและฝัน และต้องการให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น ก็มีผลทำให้ข่าวการเมืองในทุกวันนี้ มักจะเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจากสภาวะทางด้านการเมืองในตอนนี้ นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะว่ารัฐบาลใหม่มีการปฏิรูปหลากหลายด้าน และดูเหมือนจะแต่ละด้านจะประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี ยิ่งกว่านั้นการพัฒนาในทุกรูปแบบ ก็มีการดำเนินการที่ชัดเจน แต่หากว่ายังคงมีเหตุการณ์เป็นไปภายในระดับที่ดีขึ้นแบบนี้เรื่อย ๆ ไม่แน่ ประเทศไทยที่ทุกคนฝันไว้คงจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้
 
 
ข้อคิดเห็นของคนไทยในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ กลับมีแนวคิดและทัศนคติที่จะรักและดูแลประเทศชาติ ก็แค่ยังคงมีบางกลุ่มหรือบางบุคคลเท่านั้น ที่ยังคงตกอยู่ในหลุมดำหรือความมัวเมาแบบไร้ทางแก้ไข ทำให้เกิดความคิดและทัศนคติที่ขัดแย้งกันตลอดมา

 

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.