ดิจิทัลไทยแลนด์ เทคโนโลยีดิจิตอล ผลักดันได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดมุ่งหมายของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจสนับสนุนได้ในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมไปถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงจะไม่สามารถเดินทางไปพบหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อที่จะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อที่จะทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด และการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายสินค้าได้น้อย แต่ว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ข้อมูลสินค้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ต่อไป กระทั่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีโครงร่างอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อที่จะทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบปริมาณ 5 พันล้านบาทแค่นั้น

 

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.