คอร์ดบทเพลงกับผู้บรรเลง

ถ้าจะให้พูดถึงนักดนตรีจำนวนมาก ที่มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจนึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ชื่นชอบไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีจำนวนมาก ค่อนข้างเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความรื่นเริง และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันเพราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจจะสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะต้องใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เหมือนกัน ถ้านักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็เกือบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นวิถีทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะปฏิบัติหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมกับทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างเที่ยงตรง หากไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมกับแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อเกิดเสียงดนตรีที่เพราะได้นั้น จำเป็นต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบโดยรวม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะเพราะพริ้งหรือน่าติดตามฟังแต่อย่างใด

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.