การจัดกิจกรรม ขนบประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่อาจสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล และสำหรับวันสำคัญหรือว่าจารีตประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือว่าถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และถ้าหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะเกิดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ทำให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ภายในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสุขสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับภายในปี 2557 นี้ ลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของจารีตประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อที่จะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมขอพรและกล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่คนเราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการเอาน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อที่จะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกพื้นที่ก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ และเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราอาจมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงเดือนเฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวย และมีสันสันตระการตาจากแสงสว่างในกระทงทุกใบที่ล่องลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง

 

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.